Home

Over
AB2 Financieel Advies


schadeverzekeringen
-Woonhuis
-Inboedel
-Aansprakelijkheid
-Rechtsbijstand
-Motorrijtuigen
-Gezinsongevallen

Sparen

Belastingaangifte

Contact

WFT
(Wet Financieel Toezicht)


Dienstenwijzer (pdf)
Algemene voorwaarden (pdf)
Privacyverklaring

Motorrijtuigen

WA- dekking

Iedereen die in het bezit is van een motorrijtuig (auto, motor en/of bromfiets) is verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor het motorrijtuig af te sluiten Wanneer u met uw motorrijtuig een ongeval veroorzaakt waarbij anderen schade oplopen, is die schade gedekt onder deze verzekering tot maximaal € 2.500.000,-.

WA/Beperkte Casco-dekking

Ook wel genoemd WA/Extra biedt naast de WA-dekking ook dekking tegen onder andere ruitbreuk, diefstal, brand, hagel, storm, aanrijding met loslopende dieren, enzovoort.

WA/Volledige Casco-dekking

In de volksmond nog wel eens "all risk" genoemd biedt naast bovengenoemde dekkingen ook dekking tegen alle schade aan uw auto door slippen, aanrijding (ook door u zelf veroorzaakt), te water raken, omslaan, vandalisme en andere van buiten komende onheilen.

Ongevallen In(op)zittende(n) verzekering

Bij een ongeluk kunt u of een andere inzittende letsel oplopen. Dit letsel kan leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Dit brengt veel onvoorziene kosten met zich mee. In dergelijke gevallen geeft de ongevallenverzekering een uitkering waarmee de kosten enigszins mee kunnen worden opgevangen. Het verzekerde bedrag kunt u zelf kiezen. Bijvoorbeeld € 5000 bij overlijden en € 25000 bij blijvende invaliditeit. Deze verzekering is bij te sluiten op een motorrijtuigenverzekering. Wanneer een aanrijding plaatsvindt (schuld of geen schuld) en u als bestuurder of passagier(s) komen daarbij te overlijden of raken invalide volgt een bepaalde uitkering.

Schadeverzekering voor inzittenden

Naast de ongevallenverzekering voor in(op)zittenden, kunt u ook kiezen voor de schadeverzekering voor inzittenden. Deze verzekering vergoedt de werkelijke materiŽle schade en letselschade inclusief smartengeld tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Bromfietsverzekering

Naast de verplichte WA-dekking zijn er uiteraard uitgebreidere dekkingen (diefstal en/of aanrijding) af te sluiten en aanvullende verzekeringen, zoals verhaalsbijstand en/of ongevallen opzittenden. Veel maatschappijen bieden de mogelijkheid om de eventuele schadevrije jaren die opgebouwd zijn met de bromfietsverzekering te gebruiken voor een auto- of motorverzekering die direct (of binnen het jaar) na de bromfietsperiode wordt afgesloten. Bij het bepalen van de premie van de Bromfietsverzekering onderscheiden wij de volgende groepen:
  • Bromfietsen (automaten en versnellers) en scooters waarbij het dragen van een helm wettelijk verplicht is;
  • Snorfietsen en snorscooters waarbij het dragen van een helm niet wettelijk verplicht is;
  • Fietsen met hulpmotor (bv Spartamet);
  • Oldtimer bromfietsen (bromfietsen van minimaal 25 jaar oud);
  • Brommobielen, max. 1,40 meter breed en max. 45 km/pu.
  • leeftijd van de regelmatige bestuurder
  • regio van de regelmatige bestuurder
Niet gekentekend
  • Fietsen met elektrische trapondersteuning;
  • Invalidenwagens (scootmobiels) (max. 6 km/pu);
  • Gehandicaptenvoertuigen, max. 1.10 meter breed en max. 45 km/pu;