Home

Over
AB2 Financieel Advies


schadeverzekeringen
-Woonhuis
-Inboedel
-Aansprakelijkheid
-Rechtsbijstand
-Motorrijtuigen
-Gezinsongevallen

Sparen

Belastingaangifte

Contact

WFT
(Wet Financieel Toezicht)


Dienstenwijzer (pdf)
Algemene voorwaarden (pdf)
Privacyverklaring

Als u een klacht heeft

Ik behartig uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk. Maar ook ik kan fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Indien u een klacht heeft, vraag ik u dit eerst kenbaar te maken aan mij. In de meeste gevallen zal ik uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 333 89 60
Fax: 070 - 333 89 00

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.